slogan

O firmie

Firma Usługi Projektowe „Pro-Zat" mgr inż. Andrzej Zaniat powstała w 1995 roku.
Firma zajmuje się opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie budownictwa komunikacyjnego. W szczególności są to kompleksowe projekty dróg, obiektów mostowych oraz regulacji i zabudów rzek i potoków.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w realizacji powyższych prac, oraz znajomość uwarunkowań na rynku. Dysponujemy kadrą inżynierska posiadająca stosowne uprawinienia konstrukcyjno-budowlane, drogowe, mostowe, hydrotechniczne zarówno do projektowania jak i wykonawstwa.

Gwarantujemy szybkość i rzetelność wykonywanych prac i zapraszamy do współpracy

Właściciel firmy
mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT

SYLWETKA WŁAŚCICIELA

Nazywam się Andrzej Zaniat i jestem właścicielem firmy:
Usługi Projektowe „Pro-Zat" mgr inż. Andrzej Zaniat.

Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej, wydział Inżynieria Lądowa, specjalność budowa dróg, a pracę dyplomową obroniłem w katedrze mostów.
Pracę zawodową rozpocząłem w Bielsku-Białej gdzie zostałem zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie, Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na stanowisku specjalisty ds. mostów.

Po reorganizacji w 1999r gdzie Zarząd Dróg przekształcił się w Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej objąłem stanowisko Z-cy Dyrektora ds. technicznych.
W latach 2003-2006 pełniłem funkcję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Posiadam uprawienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowa, mostowa, hydrotechniczna oraz do kierowania budową bez ogrodniczej w powyższych specjalnościach.

Aktualności

Witamy w prozat.pl

>> Bieżące informacje << 

 

tel ico

 

+48 33 829 37 01

tel ico

 

+48 510 160 134

adres ico

43-360 Bystra
ul. Ogrodowa 35