slogan

Oferta

Pracownia Usługi Projektowe Pro-Zat mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT oferuje:

PROJEKTOWANIE:

 • Opracowanie projektów przepustów drogowych, mostów, kładek dla pieszych, wiaduktów, murów oporowych oraz innych konstrukcji inżynierskich w zakresie budownictwa komunikacyjnego
 • Opracowanie projektów technologicznych w zakresie budownictwa mostowego i drogowego
 • Opracowanie projektów dróg, chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów
 • Opracowanie projektów dróg tymczasowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych
 • Opracowanie projektów budownictwa wodnego, a w szczególności regulacja i zabudowa rzek i potoków, zbiorniki retencyjne
 • Opracowanie projektów budownictwa wodnego w zakresie zbiorników retencyjnych
 • Opracowanie projektów boisk sportowych, boisk wielofunkcyjnych oraz placów sportowo-rekreacyjnych

INŻYNIERIA RUCHU:

 • Wykonanie projektów organizacja ruchu na czas robót
 • Wykonywanie projektów docelowej organizacji ruchu

EWIDENCJA DRÓG, OBIEKTÓW MOSTOWYCH I OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH:

 • Przeglądy podstawowe i szczegółowe obiektów mostowych
 • Przeglądy dróg wraz z przeglądami elementów i wyposażenia pasa drogowego
 • Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
 • Ocena nośności użytkowej obiektów mostowych
 • Wykonywanie ewidencji dróg wraz z założeniem i prowadzeniem księgi i karty obiektu
 • Wykonywanie ewidencji obiektów mostowych wraz z założeniem i prowadzeniem księgi i karty obiektu
 • Wykonywanie ewidencji oraz przeglądów zbiorników retencyjnych oraz obiektów budownictwa wodnego

DORADZTWO I NADZORY:

 • Pełnienie nadzorów autorskich w zakresie prowadzonej działalności
 • Pełnienie nadzorów inwestorskich
 • Doradztwo techniczne i konsultacje

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH:

 • Wykonanie przedmiarów robót , kosztorysów ofertowych
 • Wykonywanie kosztorysów inwestorskich
 • Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych

tel ico

 

+48 33 829 37 01

tel ico

 

+48 510 160 134

adres ico

43-360 Bystra
ul. Ogrodowa 35