slogan

Wykonane prace

Pracownia Usługi Projektowe Pro-Zat mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT zrealizowała miedzy innymi:

1. PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S w miejscowości Czaniec dł. 1,8km
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1434S w miejscowości Węgierska Górak dl. 3,3km
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
 • Przebudowa ulicy Rolniczej w Wilkowicach dl. 1,7km
  Inwestor: Gmina Wilkowice
 • Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Żywiec, budowa ronda drogowego na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego i drogi wojewódzkiej nr 945 wraz z dobudową odcinka ul. Witosa
  Inwestor: Urząd Miejski w Żywcu
 • Budowa parkingu wzdłuż ul. Tartacznej w miejscowości Bielsko-Biała pow. 3300,0m2
  Inwestor: Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie
 • Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948 dl. 1,4km
  Inwestor: Gmina Czernichów
 • Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej nr 21-20-03 i 21-21-02 dl. 3,2km
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

2. PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA MOSTOWEGO

 • Przebudowa mostu na rzece Żylica w ciągu drogi powiatowej nr 1404S w Łodygowicach dł. 57,0mb
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
 • Budowa mostu drogowego nad rzeka Gostynką w miejscowości Kobiór dł. 16,0mb
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
 • Budowa mostu drogowego w ciągu ul. Staszica w miejscowości Nowa Wieś dł. 18,0mb
  Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Kęty
 • Przebudowa wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi powiatowej nr 4116S w miejscowości Czechowice-Dziedzice dl. 83,0mb
  Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
 • Budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Grażyńskiego w miejscowości Bielsko-Biała dł. 14mb
  Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 • Budowa kładki dla pieszych na potoku Pisarzówka w miejscowości Hecznarowice dł. 18,0mb
  Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Wilamowice

3. PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA WODNEGO

 • Stabilizacja dna i umocnienie linii brzegowej potoku Stryszówka w km 2+800—8+150 w gm. Stryszów, woj. małopolskie ralizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie
  Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Zabudowa potoku Mała Puszcza w km 1+426—2+146 w miejscowości Porąbka
  Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Budowa zbiornika retencyjnego w oddziale nr 28 leśnictwie Lipnik
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
 • Przebudowa i budowa budowli spowalniających spływ wody w zlewni potoku Graniczny dł. 1,9km
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
 • Przebudowa i regulacja potoku Bysterka dł. 420,0mb w Bystrej
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

4. PROJEKTOWANIE BUDOWNICTWA SPORTOWO-REKREACYJNEGO

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego i lekkoatletycznego przy szkole podstawowej w miejscowości Mazańcowice
  Inwestor: Gmina Jasienica
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego i obiektu sportowego lekkoatletycznego w Jaworzu
  Inwestor: Gmina Jaworze
 • Budowa Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Jaworzu"
  Inwestor: Gmina Jaworze

5. EWIDENCJA DRÓG I MOSTÓW

 • Wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz ewidencji dróg na terenie Gminy Jaworze
  Inwestor: Gmina Jaworze
 • Wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz ewidencji dróg na terenie Gminy Kozy
  Inwestor: Gmina Kozy
 • Wykonanie ewidencji dróg na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
  Inwestor: Miasta Czechowice-Dziedzice
 • Wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz zabudów na terenie PGL LP Nadleśnictwa Bielsko
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
 • Wykonanie ewidencji zbiorników retencyjnych zabudów na terenie PGL LP Nadleśnictwa Bielsko
  Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Bielsko
 • Wykonywanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych na terenie Gminy: Jaworze, Kozy, Jasienica
 • Wykonywanie przeglądów podstawowych i szczegółowych obiektów mostowych oraz zabudów na terenie PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

Aktualności

Witamy w prozat.pl

>> Bieżące informacje << 

tel ico

 

+48 33 829 37 01

tel ico

 

+48 510 160 134

adres ico

43-360 Bystra
ul. Ogrodowa 35